Salgsbetingelser

Salgsbetingelser
ved de Haes Gartneri


1.Generelt

Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av de Haes Gartneri ANS, heretter kalt selger. Disse vilkår gjelder så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom.


2.Ordrebekreftelse for bedriftskunder

Ordren er bekreftet med ordrebekreftelse og med forbehold om tilfredsstillende plantekultur og enhver form for force majeure, som kan hindre oss i å etterkomme ordren helt eller delvis og til rett tid. Dersom andre uforutsette skader eller forhold ødelegger produksjonen eller produksjonen faller helt ut, har selger rett til å annullere ordren. Kunden skal varsles omgående så snart slike forhold er kjent, senest 3 uker før leverings/ hentetidspunkt. Dersom plantepartiet eller varen underkjennes av Mattilsynet, kan leveransen enten annulleres eller utsettes. Ønsker kunden å annullere en bekreftet ordre, vil kunden belastes med 10% av kjøpesummen. Annullering senere enn 6 uker før avtalt leverings/ hentetidspunkt faktureres ordren i sin helhet.


3.Angrerett

Planter er ferskvare og angrerettloven gjelder ikke.


4.Reklamasjon

Selger er ansvarlig for at leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Kunden skal kontrollere plantene straks ved mottak og behandle disse iht. god plantekultur. Synlige feil eller mangler skal reklameres skriftlig senest dagen etter mottakelse. Reklamasjon på transportskader fremsettes umiddelbart ovenfor transportør. Skjulte feil eller mangler skal reklameres skriftlig innen 3 dager etter at disse ble oppdaget. Er reklamasjonen begrunnet, kan selger etter avtale med kunden erstatte de mangelfulle planter med andre av lik kultur dersom kunden ønsker det, eller økonomisk erstatning inntil maksimalt fakturaverdi. Selger erstatter ikke annen skade som f.eks. tapt avling, andre følgeskader eller arbeidskostnader. Reklamasjon for forekomst av planteskadegjørere skal straks etter konstatering meddeles de Haes Gartneri ANS. Reklamasjoner mottas kun for skadegjørere som fremgår av «Forskrift om Plantehelse».


5.Henting og levering av varer

Utgangspunkt for leverings-/ hentedato avtales mellom selger og kunden. Leveringsdato kan variere med +/- to uker. Valgt hentedato for privatkunder gjennom nettbutikken bekreftes en uke før angitt hentedato. For uavhentede planter bortfaller reklamasjonsretten. Hentede planter tas ikke i retur pga. plantesanitære restriksjoner ved de Haes Gartneri. Uavhentede planter tas ut av produksjonsavdelingen av samme plantesanitære grunner.


6.Frakt

Selger etterstreber å levere varene over hele landet til bedriftskunder ved innleid eller egen transport. Plantene er enten emballert i kasser stablet på paller eller plantebrett rett på CC container. Kunden belastes for fraktkostnadene.


7.Endring av vilkår

Selger forbeholder seg retten til å endre nåværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovverket.


8.Avgifter og priser

Prisene i nettbutikken er inkl. mva. og gjelder betalt i nettbutikken. Prisene i bestillingslister til «engros» er eksklusive mva. og eventuelle avgifter og lisenser som kan hvile på sorter.